Bài 1.1 trang 7 SBT đại số 10


Giải bài 1.1 trang 7 sách bài tập đại số 10. Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề, câu nào là một mệnh đề chứa biến?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề, câu nào là một mệnh đề chứa biến?

LG a

a) \(1 + 1 = 3\)

Phương pháp giải:

Mỗi mệnh đề phải hoặc đúng hoặc sai, Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Với mỗi giá trị của biến thuộc một tập hợp nào đó, mệnh đề chứa biến trở thành một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Là một mệnh đề ;

Đây là mệnh đề sai.

LG b

b) \(4 + x < 3\)

Phương pháp giải:

Mỗi mệnh đề phải hoặc đúng hoặc sai, Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Với mỗi giá trị của biến thuộc một tập hợp nào đó, mệnh đề chứa biến trở thành một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Là một mệnh đề chứa biến.

LG c

c) \(\dfrac{3}{2}\) có phải là một số nguyên không?

Phương pháp giải:

Mỗi mệnh đề phải hoặc đúng hoặc sai, Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Với mỗi giá trị của biến thuộc một tập hợp nào đó, mệnh đề chứa biến trở thành một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Không là mệnh đề, không là mệnh đề chứa biến;

Đây là câu hỏi.

LG d

d) \(\sqrt 5 \) là một số vô tỉ.

Phương pháp giải:

Mỗi mệnh đề phải hoặc đúng hoặc sai, Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Với mỗi giá trị của biến thuộc một tập hợp nào đó, mệnh đề chứa biến trở thành một mệnh đề.

Lời giải chi tiết:

Là một mệnh đề.

Đây là mệnh đề đúng.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Mệnh đề

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài