Giải Bài 1.66 trang 26 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:

a) \(16x + 40 = 10.3^2+ 5(1 + 2 + 3)\)

b) \(92 – 2x =2.4^2 – 3.4 + 120 : 15\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính các biểu thức ở vế phải, sau đó tìm x như đã học

Lời giải chi tiết

a) Ta có:\(10.3^2+ 5(1 + 2 + 3) = 10. 9 + 5. (3 + 3) = 90 + 5. 6 = 90 + 30 = 120\)

Do đó: 16x + 40 = 120 

            16x = 120 – 40

            16x = 80

                 x = 80: 16

                 x = 5

Vậy x = 5.

b) Ta có: \(2.4^2 – 3.4 + 120 : 15\)= 2. 16 – 12 + 8 = 32 - 12 + 8 = 20 + 8 = 28

Do đó: 92 - 2x = 28 

                    2x = 92 – 28

                    2x = 64

                      x = 64: 2

                      x = 32

Vậy x = 32.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.6 trên 39 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.