Giải Bài 1.62 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) 3 + 4 + 5 – 7;

b) 2. 3. 4. 5: 6

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện từ trái qua phải

Lời giải chi tiết

a) 3 + 4 + 5 – 7 = 7 + 5 – 7 = (7 – 7) + 5 = 0 + 5 = 5

b) 2. 3. 4. 5: 6 = 6. 4. 5: 6 = 4. 5. (6: 6) = 20. 1 = 20

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài