Giải Bài 1.29 trang 15 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Áp dụng các tính chất của phép cộng để tính nhanh:

a) 21 + 369 + 79;               b) 154 + 87 + 246

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp để ghép những số hạng có tổng “đẹp” (thường là số tròn chục, tròn trăm,..) lại với nhau

Lời giải chi tiết

a) 21 + 369 + 79 = (21 + 79) + 369 = 100 + 369 = 469

b) 154 + 87 + 246 = (154 + 246) + 87 = 400 + 87 = 487

Lời giải hay


Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu