Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 11

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 11. Tìm ảnh của các điểm A(1; 2), B(5; 0) qua phép đối xứng trục Oy....

Đề bài

Tìm ảnh của các điểm A(1; 2), B(5; 0) qua phép đối xứng trục Oy.

Lời giải chi tiết

Gọi A'(a,b) và B'(c,d) lần lượt là ảnh của A và B qua phép đối xứng trục qua trục Oy

\(\eqalign{
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
a = - 1 \hfill \cr
b = 2 \hfill \cr} \right.;\,\,\,\left\{ \matrix{
c = - 5 \hfill \cr
d = 0 \hfill \cr} \right. \cr
& \Rightarrow A'( - 1,2);\,\,B'( - 5,0) \cr} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 3. Phép đối xứng trục

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu