Câu hỏi 2 trang 9 SGK Hình học 11


Chứng minh nhận xét 2....

Đề bài

Chứng minh nhận xét 2.

\(M' = {Đ_d}\left( M \right)\;\, \Leftrightarrow {\rm{ }}M = {Đ_d}\left( {M'} \right)\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(M' = {Đ_d}\left( M \right)\) nghĩa là phép biến hình này biến mỗi điểm \(M\) thuộc \(d\) thành chính nó và biến mỗi điểm \(M\) không thuộc \(d\) thành \(M'\) sao cho \(d\) là đường trung trực của đoạn thẳng \(MM'\)

\(+) M \in d{\rm{ }} \Rightarrow {\rm{ }}M' = {Đ_d}\left( M \right) \equiv {\rm{ }}M{\rm{ }} \Rightarrow {\rm{ }}M = {Đ_d}\left( {M'} \right)\)

\(+) M \notin d{\rm{ }} \Rightarrow {\rm{ }}M' = {Đ_d}\left( M \right)\) thì \(d\) là đường trung trực của \(MM'\)

\(⇒ M' \notin d\) và phép biến hình biến mỗi điểm \(M’\) thành \(M\) sao cho \(d\) là đường trung trực của đoạn thẳng \(M'M\)

\( \Rightarrow {\rm{ }}M = {\rm{ }}{Đ_d}\left( {M'} \right)\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí