Câu hỏi 3 trang 9 SGK Hình học 11


Đề bài

Tìm ảnh của các điểm \(A(1; 2), B(0; -5)\) qua phép đối xứng trục qua trục \(Ox.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với mỗi điểm \(M(x;y)\): gọi \(M' = Đ_{Ox}(M)=(x';y')\) thì \(M'(x; -y)\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(A'(a,b)\) và \(B'(c,d)\) lần lượt là ảnh của \(A(1,2)\) và \(B(0, -5)\) qua phép đối xứng trục qua trục \(Ox\).

\(\eqalign{
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
a = 1 \hfill \cr
b = - 2 \hfill \cr} \right.\text{và}\,\,\left\{ \matrix{
c = 0 \hfill \cr
d = 5 \hfill \cr} \right. \cr
& \text{Hay}\,\,\,A'(1, - 2);\,\,\,B'(0,5) \cr} \) 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.