Câu hỏi 2 trang 57 SGK Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
3.2 trên 9 phiếu

Giải câu hỏi 2 trang 57 SGK Đại số và Giải tích 11. Dùng tam giác Pa-xcan, chứng tỏ rằng:...

Đề bài

Dùng tam giác Pa-xcan, chứng tỏ rằng:

 

a) 1 + 2 + 3 + 4 = C25;

b) 1 + 2 + … + 7 = C28.

Lời giải chi tiết

a) Dựa vào tam giác Pa-xcan:C14 = 4; C24 = 6

C25 = C14 + C24 = 4 + 6 = 10

Mà: 1 + 2 + 3 + 4 = 10

1 + 2 + 3 + 4 = C25

b)Dựa vào tam giác Pa-xcan:C17 = 7; C27 = 21

C28 = C17 + C27 = 7 + 21 = 28

1 + 2 ++ 7 = ((1 + 7).7)/2 = 28

1 + 2 ++ 7 = C28

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu