Câu hỏi 1 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11


Khai triển biểu thức (a + b)4 thành tổng các đơn thức...

Đề bài

Khai triển biểu thức \({\left( {a + b} \right)^4}\;\) thành tổng các đơn thức.

Video hướng dẫn giải

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{{{\left( {a + b} \right)}^4}\; = {\rm{ }}{{\left( {a + b} \right)}^3}\left( {a + b} \right)}\\
{ = {\rm{ }}({a^3}\; + 3{a^2}b{\rm{ }} + {\rm{ }}3a{b^2}\; + {\rm{ }}{b^3})\left( {a{\rm{ }} + {\rm{ }}b} \right)}\\
{ = {\rm{ }}{a^4}\; + {\rm{ }}3{a^3}b{\rm{ }} + {\rm{ }}3{a^2}{b^2}\; + {\rm{ }}a{b^3}\; + {\rm{ }}{a^3}b{\rm{ }} + {\rm{ }}3{a^2}{b^2}\; + {\rm{ }}3a{b^3}\; + {\rm{ }}{b^4}}\\
{ = {\rm{ }}{a^4}\; + {\rm{ }}4{a^3}b{\rm{ }} + {\rm{ }}6{a^2}{b^2}\; + {\rm{ }}4a{b^3}\; + {\rm{ }}{b^4}}
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.