Bài 1 trang 7 SGK Hình học 11


Chứng minh rằng

Đề bài

Chứng minh rằng: \(M' = T_{\vec{v}}(M)\) \(⇔ M =  T_{-\vec{v}}(M')\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa của phép tịnh tiến: \({T_{\overrightarrow v }}\left( M \right) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow {MM'}  = \overrightarrow v \)

Lời giải chi tiết

\(M'\) = \(T_{\vec{v}}\)\( (M)\) ⇔ \(\overrightarrow{MM'}\) = \(\overrightarrow{v}\) 

\(\Leftrightarrow \overrightarrow{M'M}\) \(= - \overrightarrow{MM'}\) =\(- \vec{v} \)

\(\Leftrightarrow M = T_{-\vec{v}} (M')\)

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.4 trên 112 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí