Trả lời vận dụng trang 96 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nêu tên các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào tương ứng với các số từ (1) đến (5) trong hình sau.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại các cấp độ tổ chức trong cơ thể.

Lời giải chi tiết

(1) tế bào  

(2) mô  

(3) cơ quan  

(4) hệ cơ quan  

(5) cơ thể

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu