CHỦ ĐỀ 11: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mục 1 trang 188 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 188 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy mô tả sự chuyển động của Mặt Trời hằng ngày trên bầu trời.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 189 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 189 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Giữ quả địa cầu tại một vị trí bất kì. Em hãy xác định các vị trí trên quả địa cầu mà ánh sáng sẽ chiếu tới và các vị trí trên quả địa cầu mà ánh sáng sẽ khuất ngay khi ta quay tiếp quả địa cầu

Xem lời giải

Bài 1 trang 190 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 190 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi Mặt Trời lặn nghĩa là ở bất kì đâu trên Trái Đất đều không thể nhìn thấy Mặt Trời. Kết luận này đúng hay sai? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 190 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 190 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Theo em, hằng ngày người sinh sống ở Hà Nội hay ở Điện Biên sẽ quan sát thấy Mặt Trời mọc trước? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 190 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 190 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khoảng thời gian mỗi ngày đêm trên Trái Đất là bao lâu? Em hãy cho biết khoảng thời gian đó thể hiện điều gì?

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vào các đêm khác nhau, chúng ta nhìn thấy Mặt Trăng có các hình dạng khác nhau. Tại sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 44.1 và cho biết Mặt Trăng có phải tự phát ra ánh sáng hay không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 192 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 192 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo.Em hãy nêu các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng mà em biết

Xem lời giải

Bài 1 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vào đêm không Trăng, chúng ta không nhìn thấy Mặt Trăng vì

Xem lời giải

Bài 2 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Chúng ta nhìn thấy Trăng tròn khi

Xem lời giải

Bài 3 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Chu kì của Tuần Trăng là 29,5 ngày. Khoảng thời gian đó cho biết điều gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy vẽ hình để giải thích hình ảnh nhìn thấy Trăng bán nguyệt cuối tháng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 5 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy tìm hiểu về hiện tượng nhật thực và nguyệt thực. Hãy vẽ hình để giải thích hiện tượng đó.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 195 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 195 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo.Hãy kể tên các hành tinh, vệ tinh xuất hiện trong hình 45.1.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 196 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 196 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 45.3 và cho biết các hành tinh có tự phát ra ánh sáng không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 198 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 3 trang 198 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi quan sát bầu trời đêm, vào những đêm không trăng, chúng ta thường nhìn thấy những gì

Xem lời giải

Bài 1 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Ngân Hà là:

Xem lời giải

Bài 2 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hành tinh nào trong hệ Mặt Trời xa Trái Đất nhất? Nó cách Trái Đất bao nhiêu AU?

Xem lời giải

Bài 3 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Mặt Trăng có thể được xem là một hành tinh nhỏ trong hệ Mặt Trời hay không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 4 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy tìm thông tin và cho biết trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có nhiệt độ trung bình bề mặt cao nhất?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài