Bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng

Bình chọn:
4.5 trên 85 phiếu
Lý thuyết Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng

Lý thuyết Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vào các đêm khác nhau, chúng ta nhìn thấy Mặt Trăng có các hình dạng khác nhau. Tại sao?

Xem lời giải

1. Ánh sáng của Mặt Trăng
Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 44.1 và cho biết Mặt Trăng có phải tự phát ra ánh sáng hay không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 44.2, em hãy cho biết tại sao chúng ta có thể nhìn thấy được Mặt Trăng?

Xem lời giải

2. Hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng
Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 192 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 4 mục 2 trang 192 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trong hình 44.4, em hãy chỉ ra phần bề mặt của Mặt Trăng được Mặt Trời chiếu sáng và phần bề mặt của Mặt Trăng mà ở Trái Đất có thể nhìn thấy.

Xem lời giải

Luyện tập mục 2 trang 193 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Chỉ ra sự giống nhau và khác nhau giữa Trăng bán nguyệt đầu tháng và Trăng bán nguyệt cuối tháng.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 193 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Với mỗi vị trí của Mặt Trăng trong hình 44.5, người trên Trái Đất quan sát thấy Mặt Trăng có hình dạng như thế nào? Chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi vị trí với các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong hình 44.3

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 193 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Làm việc nhóm để chế tạo mô hình quan sát các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng.

Xem lời giải

vận dụng mục 2 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Từ mô hình bên (hình 44.6), em hãy phát để có thể quan sát phần quả bóng được chiếu sáng tương ứng với các hình dạng nhìn thấy khác của Mặt Trăng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vào đêm không Trăng, chúng ta không nhìn thấy Mặt Trăng vì

Xem lời giải

Bài 2 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Chúng ta nhìn thấy Trăng tròn khi

Xem lời giải

Bài 3 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Chu kì của Tuần Trăng là 29,5 ngày. Khoảng thời gian đó cho biết điều gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy vẽ hình để giải thích hình ảnh nhìn thấy Trăng bán nguyệt cuối tháng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 5 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy tìm hiểu về hiện tượng nhật thực và nguyệt thực. Hãy vẽ hình để giải thích hiện tượng đó.

Xem lời giải