Bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vào các đêm khác nhau, chúng ta nhìn thấy Mặt Trăng có các hình dạng khác nhau. Tại sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 44.1 và cho biết Mặt Trăng có phải tự phát ra ánh sáng hay không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 192 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 192 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo.Em hãy nêu các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng mà em biết

Xem lời giải

Bài 1 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vào đêm không Trăng, chúng ta không nhìn thấy Mặt Trăng vì

Xem lời giải

Bài 2 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Chúng ta nhìn thấy Trăng tròn khi

Xem lời giải

Bài 3 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Chu kì của Tuần Trăng là 29,5 ngày. Khoảng thời gian đó cho biết điều gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy vẽ hình để giải thích hình ảnh nhìn thấy Trăng bán nguyệt cuối tháng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 5 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy tìm hiểu về hiện tượng nhật thực và nguyệt thực. Hãy vẽ hình để giải thích hiện tượng đó.

Xem lời giảiHỏi bài