Bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực

Bình chọn:
4.4 trên 123 phiếu
Lý thuyết Biến dạng của lò xo. Phép đo lực

Lý thuyết Biến dạng của lò xo. Phép đo lực KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 168 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 168 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Để thuận lợi trong việc xác định khối lượng của vật, các nhà sản xuất đã chế tạo ra những chiếc cân xách tay gọn nhẹ

Xem lời giải

1. Biến dạng của lò xo
Quảng cáo
decumar
Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 168 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tiến hành thí nghiệm như mô tả bên và cho biết nhận xét về sự thay đổi chiều dài của lò xo trong quá trình thí nghiệm.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 169 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy tính độ dãn của lò xo khi treo1, 2, 3 quả nặng rồi ghi kết quả theo mẫu bảng 39.1. Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa độ dãn của lò xo và khối lượng vật treo?

Xem lời giải

Luyện tập mục 1 trang 169 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 12 cm được treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo gắn một quả nặng có khối lượng 50 g. Khi quả nặng nằm cân bằng thì lò xo có chiều dài 15 cm. Cho rằng độ dãn của lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng vật treo. Khi treo quả nặng có khối lượng 100 g vào lò xo thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu?

Xem lời giải

2. Thực hành đo bằng lực kế
Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 169 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy quan sát một lực kế lò xo và cho biết các thao tác sử dụng đúng khi thực hiện các phép đo lực.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 170 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Móc khối gỗ vào lực kế lò xo và kéo cho khối gỗ chuyển động. Lúc khối gỗ chuyển động ổn định thì lực kéo khối gỗ là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 1 trang 171 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 171 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Treo vật vào đầu một lực kế lò xo. Khi vật nằm cân bằng, số chỉ của lực kế là 2 N. Điều này có nghĩa

Xem lời giải

Bài 2 trang 171 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 171 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hỏi nếu treo vật có khối lượng 200g thì lò xo sẽ có chiều dài bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 3 trang 171 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 171 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy ghi chiều dài của lò xo vào các ô có khối lượng m tương ứng theo mẫu bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 171 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 171 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 cm được treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo treo một quả cân có khối lượng 50 g. Khi quả cân nằm cân bằng thì lò xo có chiều dài 12 cm

Xem lời giải