Bài 37: Lực hấp dẫn và trọng lượng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi thả một vật đang cầm trên tay thì vật đó rơi xuống. Tại sao lại như vậy?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Số ghi đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Tại sao khi rụng khỏi cành cây thì quả táo luôn rơi xuống mặt đất?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 164 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 3 trang 164 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Em có nhận xét gì về sự biến dạng của lò xo khi treo quả nặng vào nó?

Xem lời giải

Bài 1 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Nêu hai ví dụ về lực hấp dẫn giữa các vật trong đời sống.

Xem lời giải

Bài 2 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Một ô tô có khối lượng là 5 tấn thì trọng lượng của ô tô đó là

Xem lời giải

Bài 3 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Một vật có trọng lượng 40 N thì có khối lượng là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 4 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy cho biết trọng lượng tương ứng của các vật sau đây:

Xem lời giải

Bài 5 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 5 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Một quyển sách 100 g và một quả cân bằng sắt 100 g đặt gần nhau trên mặt bàn.

Xem lời giải

Bài 6 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 6 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về trọng lượng của vật?

Xem lời giảiHỏi bài