Bài 37: Lực hấp dẫn và trọng lượng

Bình chọn:
4.6 trên 129 phiếu
Lý thuyết Lực hấp dẫn và trọng lượng

Lý thuyết Lực hấp dẫn và trọng lượng KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi thả một vật đang cầm trên tay thì vật đó rơi xuống. Tại sao lại như vậy?

Xem lời giải

1. Khối lượng
Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trên vỏ hộp sữa có ghi “Khối lượng tịnh 380 g” (hình 37.1a). Số ghi đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp?

Xem lời giải

Luyện tập mục 1 trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trên một bao gạo có ghi 25 kg (hình 37.1b). Số ghi đó cho biết điều gì?

Xem lời giải

2. Lực hấp dẫn
Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tại sao khi rụng khỏi cành cây thì quả táo luôn rơi xuống mặt đất?

Xem lời giải

Luyện tập mục 2 trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Có hai cuốn sách nằm trên mặt bàn như hình bên dưới, em hãy cho biết giữa chúng có lực hấp dẫn không?

Xem lời giải

3. Trọng lượng của vật
Câu hỏi thảo luận mục 3 trang 164 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em có nhận xét gì về sự biến dạng của lò xo khi treo quả nặng vào nó? Nguyên nhân của sự biến dạng này là gì?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 3 trang 164 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi thả viên phấn ở độ cao nào đó thì viên phấn sẽ chuyển động như thế nào? Tại sao?

Xem lời giải

Vận dụng mục 3 trang 164 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Một bạn học sinh có khối lượng 45 kg thì trọng lượng của bạn đó là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 1 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Nêu hai ví dụ về lực hấp dẫn giữa các vật trong đời sống.

Xem lời giải

Bài 2 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Một ô tô có khối lượng là 5 tấn thì trọng lượng của ô tô đó là

Xem lời giải

Bài 3 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Một vật có trọng lượng 40 N thì có khối lượng là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 4 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết trọng lượng tương ứng của các vật sau đây:

Xem lời giải

Bài 5 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 5 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Một quyển sách 100 g và một quả cân bằng sắt 100 g đặt gần nhau trên mặt bàn.

Xem lời giải

Bài 6 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 6 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về trọng lượng của vật?

Xem lời giải