Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên

Bình chọn:
4.5 trên 138 phiếu
Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên

Lý thuyết Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 8 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em đã biết những lĩnh vực khoa học tự nhiên nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 1 trang 8 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy dự đoán các thí nghiệm 1,2,3,4 thuộc lĩnh vực khoa học nào.

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 8 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Các ứng dụng trong hình 2.3 đến 2.8 liên quan đến những lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 9 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 2.9 đến 2.12, em hãy cho biết các vật trong hình có đặc điểm gì khác nhau (sự trao đổi chất, khả năng sinh trưởng, phát triển và sinh sản).

Xem lời giải

Luyện tập trang 9 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vật nào là vật sống, vật không sống trong hình 2.9 đến 2.12?

Xem lời giải

Vận dụng trang 9 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Một chú robot có thể cười, nói và hành động như một con người. Vậy robot là vật sống hay vật không sống?

Xem lời giải

Bài 1 trang 10 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy kể tên một số hoạt động trong thực tế liên quan chủ yếu đến lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vật nào sau đây gọi là vật không sống?

Xem lời giải

Bài 3 trang 10 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em có thể phân biệt khoa học về vật chất (vật lí, hoá học, ...) và khoa học về sự sống (sinh học) dựa vào sự khác biệt nào?

Xem lời giải