Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ

Bình chọn:
4.1 trên 98 phiếu
Lý thuyết Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ

Lý thuyết Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 31 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 31 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vậy em Vinh có bị sốt không? Để biết chính xác em Vinh có bị sốt không ta nên làm thế nào?

Xem lời giải

1. Nhiệt độ và nhiệt kế
Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 31 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện thí nghiệm như mô tả ở thí nghiệm 1 và cho biết cảm nhận của em về độ nóng lạnh ở các ngón tay khi nhúng vào cốc 2 có như nhau không? Từ đó em có thể rút ra nhận xét gì?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 31 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Để so sánh độ “nóng”, “lạnh” của các vật, người ta dùng đại lượng nào?

Xem lời giải

Luyện tập mục 1 trang 31 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Lấy ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về nhiệt độ của các vật.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 31 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Kể tên một số loại dụng cụ đo nhiệt độ mà em biết. Nêu những ưu thế và hạn chế của mỗi loại dụng cụ đó.

Xem lời giải

Luyện tập mục 1 trang 32 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN cảu mỗi nhiệt kế ở hình 7.3, 7.4 và 7.5

Xem lời giải

3. Thực hành đo nhiệt độ
Câu hỏi thảo luận mục 3 trang 33 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Có các nhiệt kế như hình 7.6, để đo nhiệt độ sôi của nước trong ấm ta nên dùng loại nhiệt kế nào? Đo nhiệt độ của cơ thể ta nên dùng loại nhiệt kế nào? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 3 trang 33 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy đo nhiệt độ của 2 cốc nước rồi điền kết quả theo mẫu bảng 7.1.

Xem lời giải

Vận dụng mục 3 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

 -Tại sao chỉ có nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế rượu mà không có nhiệt kế nước? - Mô tả cách đo và thực hành đo nhiệt độ của cơ thể em.

Xem lời giải

Bài 1 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Tại sao bảng chia nhiệt độ của nhiệt kế y tế thủy ngân thường ghi nhiệt độ từ 35C đến 42C?

Xem lời giải

Bài 2 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng để chế tạo nhiệt kế?

Xem lời giải

Bài 3 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng.

Xem lời giải