Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 31 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 31 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vậy em Vinh có bị sốt không? Để biết chính xác em Vinh có bị sốt không ta nên làm thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 31 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 31 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Thực hiện thí nghiệm như mô tả ở thí nghiệm 1 và cho biết cảm nhận của em về độ nóng lạnh ở các ngón tay khi nhúng vào cốc 2 có như nhau không?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 33 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 33 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Có các nhiệt kế như hình 7.6, để đo nhiệt độ sôi của nước trong ấm ta nên dùng loại nhiệt kế nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Tại sao bảng chia nhiệt độ của nhiệt kế y tế thủy ngân thường ghi nhiệt độ từ 35C đến 42C?

Xem lời giải

Bài 2 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng để chế tạo nhiệt kế?

Xem lời giải

Bài 3 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng.

Xem lời giảiHỏi bài