CHỦ ĐỀ 7: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

Bình chọn:
4.7 trên 98 phiếu
Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

Lý thuyết Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 92 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tại sao chúng có sự khác biệt về kích thước lớn đến như vậy?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 1 trang 92 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy chỉ ra đặc điểm chung nhất của các cơ thể trong hình 19.1a, 19.1b.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 92 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trong thực tế, em có quan sát được trùng roi và vi khuẩn bằng mắt thường không? Tại sao?

Xem lời giải

Luyện tập trang 92 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy kể tên một số cơ thể đơn bào trong tự nhiên

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 3 trang 93 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu điểm khác về số lượng tế bào giữa cơ thể sinh vật trong hình 19.1 và hình 19.2. Từ đó hãy cho biết cơ thể đa bào là gì?

Xem lời giải

Luyện tập trang 93 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ lại bảng và xác định các cơ thể đơn bào, đa bào bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở: 

Xem lời giải

Vận dụng trang 93 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Kể tên một số cơ thể sinh vật mà em không nhìn thấy được bằng mắt thường.

Xem lời giải

Bài 1 trang 93 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ lại hình bên và hoàn thành các yêu cầu.

Xem lời giải

Bài 2 trang 93 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Sắp xếp các sinh vật trên thành hai nhóm: cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

Xem lời giải

Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào

Lý thuyết Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 94 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vậy với cơ thể đa bào, các tế bào có sự phối hợp hoạt động với nhau như thế nào để tạo thành cơ thể sống?

Xem lời giải

Câu hỏi câu hỏi thảo luận 1 trang 94 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo CH1

Quan sát hình 20.1, 20.2 và trả lời câu hỏi:

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 94 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nhận xét về hình dạng cấu tạo tế bào hình thành nên mỗi loại mô

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 3 trang 94 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy dự đoán chức năng của các tế bào trong một mô

Xem lời giải

Luyện tập trang 94 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Cơ thể con người được cấu tạo từ những loại mô nào? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 4 trang 95 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 20.3a và cho biết lá cây được cấu tạo từ những loại mô nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 5 trang 95 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 20.3b và cho biết dạ dày được cấu tạo từ những loại mô nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 6 trang 95 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Mô và cơ quan có mỗi liên hệ với nhau như thế nào?

Xem lời giải

Luyện tập trang 95 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy kể tên một số cơ quan trong cơ thể con người và cho biết tim được cấu tạo từ những loại mô nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất