Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

Bình chọn:
4.4 trên 95 phiếu
Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

Lý thuyết Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 92 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tại sao chúng có sự khác biệt về kích thước lớn đến như vậy?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 1 trang 92 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy chỉ ra đặc điểm chung nhất của các cơ thể trong hình 19.1a, 19.1b.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 92 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trong thực tế, em có quan sát được trùng roi và vi khuẩn bằng mắt thường không? Tại sao?

Xem lời giải

Luyện tập trang 92 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy kể tên một số cơ thể đơn bào trong tự nhiên

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 3 trang 93 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu điểm khác về số lượng tế bào giữa cơ thể sinh vật trong hình 19.1 và hình 19.2. Từ đó hãy cho biết cơ thể đa bào là gì?

Xem lời giải

Luyện tập trang 93 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ lại bảng và xác định các cơ thể đơn bào, đa bào bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở: 

Xem lời giải

Vận dụng trang 93 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Kể tên một số cơ thể sinh vật mà em không nhìn thấy được bằng mắt thường.

Xem lời giải

Bài 1 trang 93 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ lại hình bên và hoàn thành các yêu cầu.

Xem lời giải

Bài 2 trang 93 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Sắp xếp các sinh vật trên thành hai nhóm: cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

Xem lời giải