Bài 33: Đa dạng sinh học

Bình chọn:
4.4 trên 117 phiếu
Đa dạng sinh học

Lý thuyết Đa dạng sinh học KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 149 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Những con tắc kè trong hình dưới đây có gì khác nhau?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 1 mục 1 trang 149 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 33.1 - 33.4 và thông tin về đa dạng các nhóm sinh vật đã học, em hãy cho biết đa dạng sinh học là gì?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 3 mục 2 trang 151 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Từ thông tin hình 33.5 và 33.6, em hãy cho biết vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 4 mục 2 trang 151 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 33.7, em hãy chỉ ra giá trị thực tiễn mà đa dạng sinh học đem lại cho con người.

Xem lời giải

Luyện tập mục 2 trang 151 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy lấy một ví dụ thể hiện vai trò của đa dạng sinh học ở địa phương em.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 5 mục 3 trang 152 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 33.8 và kể tên những hoạt động làm suy giảm đa dạng sinh học.

Xem lời giải

Luyện tập mục 3 trang 152 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vì sao chúng ta cần bảo vệ đa dạng sinh học.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 6 mục 3 trang 152 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Từ thông tin gợi ý trong hình 33.9, hãy nêu một số hoạt động góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.

Xem lời giải

Luyện tập mục 3 trang 153 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, các khu bảo tồn có vai trò gì trong việc bảo vệ đa dạng sinh học?

Xem lời giải

Vận dụng mục 3 trang 154 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em cần làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học.

Xem lời giải

Đố em trang 154 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em nhìn thấy gì trong hình bên?

Xem lời giải

Bài 1 trang 154 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nêu vai trò của đa dạng sinh học và trong thực tiễn, lấy ví dụ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 154 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Thiết kế áp phích về tuyên truyền bảo vệ đa dạng sinh học.

Xem lời giải

Bài 3 trang 154 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta khi đa dạng sinh học bị suy giảm.

Xem lời giải