CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 177 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 177 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vậy, giữa năng lượng và lực tác dụng lên các vật có liên hệ với nhau như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 177 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 177 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy nêu các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày của em có sử dụng các dạng năng lượng

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 179 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 179 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát thí nghiệm trong hình 41.2, sau khi buông vật 1, nó chuyển động xuống phía dưới và va chạm với vật 2, đẩy vật 2 chuyển động

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 180 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 3 trang 180 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Ở bài 12, các em đã biết một số nhiên liệu và tính chất của chúng. Vậy khi bị đốt cháy, nhiên liệu giải phóng năng lượng dưới dạng nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Lấy ví dụ chứng tỏ năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.

Xem lời giải

Bài 2 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy nêu một số nhiên liệu thường dùng và sự ảnh hưởng của việc sử dụng các nhiên liệu đó đối với môi trường.

Xem lời giải

Bài 3 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy chọn tên dạng năng lượng ở cột A phù hợp với tất cả các nguồn cung cấp ở cột B.

Xem lời giải

Bài 4 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hoàn thành các thông tin bằng cách đánh dấu vào cột phù hợp theo mẫu bảng sau:

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 183 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 183 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vậy sự biến đổi giữa các dạng năng lượng này có tuân theo quy luật nào không?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 183 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 183 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo.Khi phơi thóc, hạt thóc nhận năng lượng từ đâu để có thể khô được?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 185 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 185 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo.Quan sát hình 42.5, 42.6, 42.7 và cho biết trong các hoạt động, năng lượng ban đầu đã chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 186 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 3 trang 186 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Những hoạt động nào ở bảng 42.1 là sử dụng năng lượng hiệu quả và không hiệu quả? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi sử dụng lò sưởi điện, năng lượng nào đã biến đổi thành nhiệt năng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Phát biểu nào sau đây đúng? Khi quạt điện hoạt động,

Xem lời giải

Bài 3 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy dự đoán còn có hiện tượng nào khác xảy ra với quả bóng ngoài hiện tượng quả bóng bị nảy lên và rơi xuống.

Xem lời giải

Bài 4 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy nêu một số biện pháp tiết kiệm năng lượng khi sử dụng các phương tiện giao thông.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất