Bài 42: Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lương

Bình chọn:
4.1 trên 123 phiếu
Lý thuyết Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng

Lý thuyết Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 183 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 183 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vậy sự biến đổi giữa các dạng năng lượng này có tuân theo quy luật nào không?

Xem lời giải

1. Bảo toàn năng lượng
Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 183 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi phơi thóc, hạt thóc nhận năng lượng từ đâu để có thể khô được?

Xem lời giải

Luyện tập mục 1 trang 183 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Rót nước vào trong cốc có chứa nước đá thì trong cốc có sự truyền năng lượng như thế nào?

Xem lời giải

Luyện tập mục 1 trang 184 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi bình nóng lạnh hoạt động, đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 184 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vào lúc trời lạnh, người ta thường xoa hai bàn tay vào nhau, khi đó dạng năng lượng nào đã chuyển thành nhiệt để làm ấm bàn tay?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 184 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi ô tô động cơ nhiệt chạy, dạng năng lượng nào chuyển thành năng lượng cho ô tô hoạt động?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 184 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi đèn đường được thắp sáng, dạng năng lượng nào đã chuyển thành quang năng?

Xem lời giải

Vận dụng mục 1 trang 184 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy phân tích sự chuyển hóa năng lượng trong hoạt động của đèn tín hiệu giao thông dùng năng lượng mặt trời.

Xem lời giải

Luyện tập mục 1 trang 185 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi quạt điện hoạt động, điện năng cung cấp cho quạt chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào? Theo em tổng các dạng năng lượng đó có bằng phần điện năng ban đầu cung cấp cho quạt không?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 185 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy mô tả sự thay đổi động năng và thế năng của viên bi khi viên bi chuyển động từ vị trí A tới vị trí B, từ vị trí B tới vị trí C. So sánh năng lượng của viên bi khi ở vị trí A và khi viên bi ở vị trí C.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 185 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trong quá trình viên bi chuyển động, ngoài động năng và thế năng còn có dạng năng lượng nào xuất hiện?

Xem lời giải

2. Năng lượng hao phí trong sử dụng
Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 186 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 42.5, 42.6, 42.7 và cho biết trong các hoạt động, năng lượng ban đầu đã chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào? Hãy chỉ ra phần năng lượng nào là có ích, phần năng lượng nào là hao phí.

Xem lời giải

Luyện tập mục 2 trang 186 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 42.8 và cho biết khi bóng đèn sợi đốt đang sáng, điện năng cung cấp cho bóng đèn đã chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào? Dạng năng lượng nào là có ích, dạng năng lượng nào là hao phí?

Xem lời giải

3. Tiết kiệm năng lượng
Câu hỏi thảo luận mục 3 trang 186 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Những hoạt động nào ở bảng 42.1 là sử dụng năng lượng hiệu quả và không hiệu quả? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 3 trang 186 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu một số lợi ích của việc thực hiện tiết kiệm năng lượng.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 3 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy nêu các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống hàng ngày.

Xem lời giải

Xem thêm

Các chương, bài khác