Bài 42: Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lương

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 183 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 183 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vậy sự biến đổi giữa các dạng năng lượng này có tuân theo quy luật nào không?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 183 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 183 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo.Khi phơi thóc, hạt thóc nhận năng lượng từ đâu để có thể khô được?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 185 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 185 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo.Quan sát hình 42.5, 42.6, 42.7 và cho biết trong các hoạt động, năng lượng ban đầu đã chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 186 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 3 trang 186 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Những hoạt động nào ở bảng 42.1 là sử dụng năng lượng hiệu quả và không hiệu quả? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi sử dụng lò sưởi điện, năng lượng nào đã biến đổi thành nhiệt năng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Phát biểu nào sau đây đúng? Khi quạt điện hoạt động,

Xem lời giải

Bài 3 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy dự đoán còn có hiện tượng nào khác xảy ra với quả bóng ngoài hiện tượng quả bóng bị nảy lên và rơi xuống.

Xem lời giải

Bài 4 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy nêu một số biện pháp tiết kiệm năng lượng khi sử dụng các phương tiện giao thông.

Xem lời giải

Các chương, bài khácHỏi bài