Trả lời Câu hỏi thảo luận 7 mục 2 trang 186 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 42.5, 42.6, 42.7 và cho biết trong các hoạt động, năng lượng ban đầu đã chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào? Hãy chỉ ra phần năng lượng nào là có ích, phần năng lượng nào là hao phí.

Lời giải chi tiết

- Hình 42.5: Năng lượng ban đầu là điện năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm nước nóng lên và bay hơi. Trong đó, 1 phần nhiệt năng là có ích, 1 phần nhiệt năng là hao phí.

- Hình 42.6: Năng lượng ban đầu là hóa năng (xảng dầu) đã chuyển hóa thành động năng và nhiệt năng. Động năng là có ích, nhiệt năng là hao phí.

- Hình 42.7: Năng lượng ban đầu là điện năng đã chuyển hóa thành cơ năng và nhiệt năng. Cơ năng là có ích, nhiệt năng là hao phí.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu