Trả lời Câu hỏi thảo luận 1 mục 1 trang 183 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Khi phơi thóc, hạt thóc nhận năng lượng từ đâu để có thể khô được?

Lời giải chi tiết

Khi phơi thóc, hạt thóc nhận năng lượng từ mặt trời để có thể khô được.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu