Trả lời luyện tập 3 mục 1 trang 185 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Khi quạt điện hoạt động, điện năng cung cấp cho quạt chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào? Theo em tổng các dạng năng lượng đó có bằng phần điện năng ban đầu cung cấp cho quạt không?

Lời giải chi tiết

Khi quạt điện hoạt động, điện năng cung cấp cho quạt chuyển hóa thành những dạng năng lượng là: cơ năng và nhiệt năng.

Tổng các dạng năng lượng đó bằng phần điện năng ban đầu cung cấp cho quạt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu