Bài 3: Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo - Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học

Bình chọn:
4.2 trên 109 phiếu
Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo - Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học

Lý thuyết Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo - Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 11 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tại sao phải thực hiện các quy định an toàn trong phòng thực hành?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 1 trang 11 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 3.1 và cho biết những điều phải làm, không được làm trong phòng thực hành. Giải thích.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 12 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát các kí hiệu cảnh báo trong hình 3.2 và cho biết ý nghĩa của mỗi kí hiệu.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 3 trang 12 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tại sao lại dùng kí hiệu cảnh báo thay cho mô tả bằng chữ?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 4 trang 13 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Gia đình em thường sử dụng dụng cụ đo nào? Kể tên một số dụng cụ đo mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 5 trang 13 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết các dụng cụ trong hình 3.3 dùng để làm gì.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 6 trang 13 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trình bày cách sử dụng bình chia độ để đo thể tích chất lỏng.

Xem lời giải

Vận dụng mục 3 trang 13 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy thực hành đo khối lượng và thể tích hòn đá bằng cách sử dụng cân đo và cốc chia độ.

Xem lời giải

Luyện tập trang 13 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hoàn thiện quy trình độ bằng cách điền số thứ tự các bước trong bảng sau cho phù hợp:

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 7 trang 15 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi sử dụng kính lúp thì kích thước của vật thay đổi như thế nào so với khi không sử dụng?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 4 trang 15 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy dùng kính lúp đọc các dòng chữ trong sách giáo khoa.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 8 trang 15 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 3.8, chỉ rõ bộ phận cơ học và quang học trong cấu tạo kính hiển vi quang học.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 9 trang 15 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Kính hiển vi quang học có vai trò gì trong nghiên cứu khoa học?

Xem lời giải

Bài 1 trang 17 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Việc làm nào sau đây được cho là không an toàn trong phòng thực hành?

Xem lời giải

Bài 2 trang 17 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, em cần

Xem lời giải

Bài 3 trang 17 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, em cần

Xem lời giải

Bài 4 trang 17 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 3.2 (trang 12), em hãy cho biết những kí hiệu cảnh báo nào thuộc.

Xem lời giải

Bài 5 trang 17 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Cho các dụng cụ sau trong phòng thực hành: lực kế, nhiệt kế, cân đồng hồ, thước dây.

Xem lời giải

Bài 6 trang 17 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Kính lúp và kinh hiển vi thường được dùng để quan sát những vật có đặc điểm như thế nào?

Xem lời giải