Trả lời luyện tập trang 15 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy dùng kính lúp đọc các dòng chữ trong sách giáo khoa.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Cầm kính lúp và điều chỉnh khoảng cách giữa kính với sách giáo khoa cho tới khi quan sát rõ các dòng chữ trong sách.


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu