Bài 17: Tế bào

Bình chọn:
4.6 trên 89 phiếu
Tế bào

Lý thuyết Tế bào KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 85 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vậy trong cơ thể sống, đơn vị cơ sở đó là gì?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 1 trang 85 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 17.1, em hãy cho biết đơn vị cấu trúc nên cơ thể sinh vật là gì?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận trang 86 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 17.2, hãy cho biết kích thước của tế bào. Chúng ta có thể quan sát tế bào bằng những cách nào? Lấy ví dụ.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 3 trang 86 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết một số hình dạng của tế bào trong hình 17.3.

Xem lời giải

Luyện tập trang 86 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Sự khác nhau về kích thước và hình dạng của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 5 trang 87 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy chỉ ra điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 6 trang 87 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Thành phần nào có trong tế bào động vật?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 7 trang 87 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Xác định chức năng các thành phần của tế bào băng cách nối mỗi thành phần cấu tạo ở cột A với một chức năng ở cột B.

Xem lời giải

Luyện tập trang 87 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tại sao thực vật có khả năng quang hợp.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 4 trang 87 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả lời câu hỏi:

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 8 trang 88 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 17.6a, 17.6b, cho biết dấu hiệu nào cho thấy sự lớn lên của tế bào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 9 trang 88 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 17.7a, 17.7b hãy chỉ ra dấu hiệu cho thấy sự sinh sản của tế bào.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 10 trang 88 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy tính số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ I, II, III của tế bào trong sơ đồ hình 17.8. Từ đó, xác định số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ n

Xem lời giải

Luyện tập trang 89 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 17.8, 17.9, hãy cho biết sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 11 trang 89 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em bé sinh ra nặng 3kg, khi trưởng thành có thể nặng 50kg, theo em, sự thay đổi này do đâu?

Xem lời giải

Vận dụng trang 89 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vì sao khi thằn lằn bị đứt đuôi, đuôi của nó có thể được tái sinh?

Xem lời giải

Bài 1 trang 89 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát cấu tạo tế bào thực vật trong hình bên và trả lời các câu hỏi sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 89 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ và chú thích các thành phần chính của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Xem lời giải

Bài 3 trang 89 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật?

Xem lời giải