Trả lời câu hỏi thảo luận 9 trang 88 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 17.7a, 17.7b hãy chỉ ra dấu hiệu cho thấy sự sinh sản của tế bào.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Dấu hiệu cho thấy sự sinh sản của tế bào: tế bào phân chia thành các tế bào con khác. Từ một tế bào mẹ phân chia thành 2 tế bào con.


Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17: Tế bào