Bài 25: Vi khuẩn

Bình chọn:
4.3 trên 42 phiếu
Vi khuẩn

Lý thuyết Vi khuẩn KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 113 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vậy nguyên nhân nào làm cho thức ăn dễ bị ôi thiu?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 1 trang 113 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 25.1, em có nhận xét gì về hình dạng của các loại vi khuẩn. Lấy ví dụ.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 113 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tìm hiểu thông tin về sự phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên. Em có nhận xét gì về môi trường sống của vi khuẩn? Lấy ví dụ.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 3 trang 114 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 25.2, em hãy xác định các thành phần cấu tạo vi khuẩn bằng cách chú thích các phần được đánh dấu từ (1) -> (4).

Xem lời giải

Luyện tập trang 114 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Đặc điểm cấu tạo của virus và vi khuẩn khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 4 trang 114 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 25.3, em hãy nêu vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên

Xem lời giải

Luyện tập trang 116 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Từ các con đường lây truyền bệnh, em hãy nêu một số biện pháp phòng chống bệnh tiêu chảy.

Xem lời giải

Vận dụng trang 116 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, điều gì sẽ xảy ra nếu trong đất không có vi khuẩn?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 6 trang 115 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 25.5, 25.6 và hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 7 trang 115 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Theo em bệnh do vi khuẩn gây ra có thể lây truyền theo con đường nào? Hãy nêu một số biện pháp phòng chống bệnh do vi khuẩn gây ra.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 5 trang 115 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nêu vai trò của vi khuẩn trong quá trình chế biến các sản phẩm ở hình 25.4. Kể tên một vài ứng dụng của vi khuẩn trong thực tiễn.

Xem lời giải

Luyện tập trâng 115 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy đề xuất một số phương pháp bảo quản thực phẩm trong gia đình.

Xem lời giải

Bài 1 trang 116 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Phân biệt virus và vi khuẩn.

Xem lời giải

Bài 2 trang 116 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Bệnh nào do vi khuẩn gây nên?

Xem lời giải

Bài 3 trang 116 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nêu lợi ích và tác hại của vi khuẩn. Lấy ví dụ

Xem lời giải