Trả lời câu hỏi thảo luận 4 trang 114 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 25.3, em hãy nêu vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Vai trò của vi khuẩn trong hình đó là tham gia vào quá trình phân hủy xác sinh vật và chất thải hữu cơ giúp làm sạch môi trường.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 25: Vi khuẩn