Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 113 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 25.1, em có nhận xét gì về hình dạng của các loại vi khuẩn. Lấy ví dụ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Hình dạng của các loại vi khuẩn rất đa dạng: dạng hình que (trực khuẩn lị), hình cầu (tụ cầu khuẩn), hình xoắn (khuẩn giang mai), hình dấu phẩy (phẩy khuẩn tả),…


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 25: Vi khuẩn


Hỏi bài