Bài 35: Lực và biểu diễn lực

Bình chọn:
4.6 trên 123 phiếu
Lý thuyết Lực và biểu diễn lực

Lý thuyết Lực và biểu diễn lực KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 157 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 157 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình bên và cho biết tại sao xe và người chuyển động được?

Xem lời giải

1. Lực
Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 157 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Để đóng cánh cửa, bạn nhỏ trong hình 35.1 đã làm như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 157 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết tác dụng của vật nặng lên lò xo trong hình 35.2.

Xem lời giải

Luyện tập mục 1 trang 157 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trong các lực xuất hiện ở hình 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, lực nào là lực đẩy, lực nào là lực kéo?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 158 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Bạn A thực hiện bóp lần lượt một quả bóng cao su như hình 35.5. Em hãy cho biết lực tác dụng lên quả bóng cao su trong trường hợp nào mạnh hơn? Giải thích.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 158 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 35.2, 35.3 và cho biết: Khi gắn vật vào lò xo treo thẳng đứng thì lò xo dãn ra theo hướng nào? Kéo khối gỗ trượt trên mặt bàn thì khối gỗ trượt theo hướng nào?

Xem lời giải

2. Biểu diễn lực
Luyện tập mục 2 trang 158 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Độ lớn lực kéo khối gỗ ở hình 35.3 là 3 N; lực đẩy ở hình 35.4 là 200 N. Hãy biểu diễn các lực đó trên hình vẽ.

Xem lời giải

Vận dụng mục 2 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Kéo một vật bằng một lực theo phương nằm ngang từ trái sang phải, độ lớn 1500 N. Hãy biểu diễn lực đó trên hình vẽ (tỉ xích 1 cm ứng với 500 N).

Xem lời giải

Bài 1 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Nêu hai ví dụ về vật này tác dụng đẩy hay kéo lên vật kia.

Xem lời giải

Bài 2 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi một vận động viên bắt đầu đẩy quả tạ, vận động viên đã tác dụng vào quả tạ một

Xem lời giải

Bài 3 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Một người nâng một thùng hàng lên theo phương thẳng đứng với lực có độ lớn 100 N. Hãy biểu diễn lực đó trên hình vẽ (tỉ xích 1 cm ứng với 50 N).

Xem lời giải