CHỦ ĐỀ 9: LỰC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 157 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 157 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình bên và cho biết tại sao xe và người chuyển động được?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 157 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 157 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Để đóng cánh cửa, bạn nhỏ trong hình 35.1 đã làm như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 158 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 158 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Độ lớn lực kéo khối gỗ ở hình 35.3 là 3 N; lực đẩy ở hình 35.4 là 200 N. Hãy biểu diễn các lực đó trên hình vẽ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Nêu hai ví dụ về vật này tác dụng đẩy hay kéo lên vật kia.

Xem lời giải

Bài 2 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi một vận động viên bắt đầu đẩy quả tạ, vận động viên đã tác dụng vào quả tạ một

Xem lời giải

Bài 3 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 159 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Một người nâng một thùng hàng lên theo phương thẳng đứng với lực có độ lớn 100 N. Hãy biểu diễn lực đó trên hình vẽ (tỉ xích 1 cm ứng với 50 N).

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 160 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 160 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình bên và cho biết trong hai người, ai đang giương cung và ai chưa giương cung? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 160 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 160 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 36.1, 36.2 và cho biết hướng chuyển động, tốc độ chuyển động của quả bóng thay đổi như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 161 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 161 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Ngoài tác dụng gây ra sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động của vật, lực còn có thể gây ra tác dụng nào khác ở vật chịu tác dụng lực?

Xem lời giải

Bài 1 trang 162 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 162 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Lấy ba ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm thay đổi tốc độ chuyển động, thay đổi hướng chuyển động hoặc làm vật bị biến dạng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 162 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 162 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi quả bóng đập vào một bức tường, lực do tường tác dụng lên bóng

Xem lời giải

Bài 3 trang 162 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 162 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi hai viên bi va chạm, lực do viên bi 1 tác dụng lên viên bi 2

Xem lời giải

Bài 4 trang 162 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 162 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Cho các từ: chuyển động, thay đổi, nhanh hơn, chậm lại, dừng lại, biến dạng, đứng yên.

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi thả một vật đang cầm trên tay thì vật đó rơi xuống. Tại sao lại như vậy?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Số ghi đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Tại sao khi rụng khỏi cành cây thì quả táo luôn rơi xuống mặt đất?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 164 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 3 trang 164 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Em có nhận xét gì về sự biến dạng của lò xo khi treo quả nặng vào nó?

Xem lời giải

Bài 1 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Nêu hai ví dụ về lực hấp dẫn giữa các vật trong đời sống.

Xem lời giải

Bài 2 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Một ô tô có khối lượng là 5 tấn thì trọng lượng của ô tô đó là

Xem lời giải

Bài 3 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Một vật có trọng lượng 40 N thì có khối lượng là bao nhiêu?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài