Bài 36: Tác dụng của lực

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 160 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 160 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình bên và cho biết trong hai người, ai đang giương cung và ai chưa giương cung? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 160 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 160 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 36.1, 36.2 và cho biết hướng chuyển động, tốc độ chuyển động của quả bóng thay đổi như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 161 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 161 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Ngoài tác dụng gây ra sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động của vật, lực còn có thể gây ra tác dụng nào khác ở vật chịu tác dụng lực?

Xem lời giải

Bài 1 trang 162 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 162 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Lấy ba ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm thay đổi tốc độ chuyển động, thay đổi hướng chuyển động hoặc làm vật bị biến dạng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 162 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 162 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi quả bóng đập vào một bức tường, lực do tường tác dụng lên bóng

Xem lời giải

Bài 3 trang 162 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 162 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi hai viên bi va chạm, lực do viên bi 1 tác dụng lên viên bi 2

Xem lời giải

Bài 4 trang 162 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 162 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Cho các từ: chuyển động, thay đổi, nhanh hơn, chậm lại, dừng lại, biến dạng, đứng yên.

Xem lời giảiHỏi bài