Lý thuyết Tác dụng của lực KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Tác dụng của lực KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

TÁC DỤNG CỦA LỰC

1. Sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động

Chúng ta thường quan sát được sự biến đổi chuyển động (thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động) của các vật như sau:

- Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động.

- Vật đang chuyển động, bị dừng lại

- Vật chuyển động nhanh lên.

- Vật chuyển động chậm lại.

- Vật đang chuyển động theo hướng này bỗng chuyển động theo hướng khác.

2. Sự biến dạng của vật

Sự biến dạng là sự thay đổi hình dạng của một vật.

Kết luận: Lực tác dụng lên một vật có thể làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động của vật, làm biến dạng vật hoặc đồng thời làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động và làm biến dạng vật.

Sơ đồ tư duy về tác dụng của lực - KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 36: Tác dụng của lực