Bài 45: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mục 1 trang 195 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 195 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo.Hãy kể tên các hành tinh, vệ tinh xuất hiện trong hình 45.1.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 196 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 196 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 45.3 và cho biết các hành tinh có tự phát ra ánh sáng không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 198 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 3 trang 198 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi quan sát bầu trời đêm, vào những đêm không trăng, chúng ta thường nhìn thấy những gì

Xem lời giải

Bài 1 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Ngân Hà là:

Xem lời giải

Bài 2 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hành tinh nào trong hệ Mặt Trời xa Trái Đất nhất? Nó cách Trái Đất bao nhiêu AU?

Xem lời giải

Bài 3 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Mặt Trăng có thể được xem là một hành tinh nhỏ trong hệ Mặt Trời hay không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 4 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy tìm thông tin và cho biết trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có nhiệt độ trung bình bề mặt cao nhất?

Xem lời giải

Bài 5 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 5 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hoàn thành các thông tin bằng cách đánh dấu vào các ô theo mẫu bảng sau vào vở bài tập:

Xem lời giải