Bài 45: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà

Bình chọn:
4.5 trên 85 phiếu
Lý thuyết Hệ Mặt Trời và Ngân Hà

Lý thuyết Hệ Mặt Trời và Ngân Hà KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Cấu trúc của hệ Mặt Trời
Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 195 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy kể tên các hành tinh, vệ tinh xuất hiện trong hình 45.1

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 195 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tính từ Mặt Trời thì Trái Đất là hành tinh thứ bao nhiêu?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 195 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Các hành tinh có chuyển động quanh Mặt Trời không? So sánh chiều chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 196 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào số liệu trong bảng 45.1, em hãy so sánh khoảng cách từ các hành tinh tới Mặt Trời với khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời. Hành tinh nào gần Mặt Trời nhất, hành tinh nào xa Mặt Trời nhất?

Xem lời giải

Luyện tập mục 1 trang 196 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hành tinh nào trong hệ Mặt Trời gần Trái Đất nhất? Nó cách Trái Đất bao nhiêu kilômet?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 196 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nêu sự liên hệ giữa chu kì chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh và khoảng cách từ các hành tinh tới Mặt Trời.

Xem lời giải

2. Ánh sáng của các thiên thể
Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 197 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 45.3 và cho biết các hành tinh có tự phát ra ánh sáng không? Vì sao?

Xem lời giải

Luyện tập mục 2 trang 197 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vào ban đêm, chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng từ các hành tinh như: Kim tinh, Hỏa tinh,… Ánh sáng đó có được là do đâu?

Xem lời giải

Vận dụng mục 2 trang 197 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Chu kì quay quanh Mặt Trời của Hỏa tinh được gọi là một năm Hỏa tinh. Em hãy cho biết một năm Hỏa tinh bằng bao nhiêu ngày trên Trái Đất?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 3 trang 198 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi quan sát bầu trời đêm, vào những đêm không trăng, chúng ta thường nhìn thấy những gì?

Xem lời giải

Vận dụng mục 3 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết các thiên thể số 4, 6, 8 trong hình bên là những hành tinh nào trong hệ Mặt Trời.

Xem lời giải

Bài 1 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Ngân Hà là:

Xem lời giải

Bài 2 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hành tinh nào trong hệ Mặt Trời xa Trái Đất nhất? Nó cách Trái Đất bao nhiêu AU?

Xem lời giải

Bài 3 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Mặt Trăng có thể được xem là một hành tinh nhỏ trong hệ Mặt Trời hay không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 4 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy tìm thông tin và cho biết trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có nhiệt độ trung bình bề mặt cao nhất?

Xem lời giải

Bài 5 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 5 trang 199 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hoàn thành các thông tin bằng cách đánh dấu vào các ô theo mẫu bảng sau vào vở bài tập:

Xem lời giải