Trả lời Câu hỏi thảo luận 6 mục 2 trang 197 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Quan sát hình 45.3 và cho biết các hành tinh có tự phát ra ánh sáng không? Vì sao?

Đề bài

Quan sát hình 45.3 và cho biết các hành tinh có tự phát ra ánh sáng không? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Các hành tinh không thể tự phát ra ánh sáng vì chúng nhận được ánh sáng và phản xạ lại.

Ánh sáng từ các hành tinh chiếu tới Trái Đất có được là do hấp thụ ánh sáng từ Mặt Trời và phản xạ lại.


Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí