Bài 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất

Bình chọn:
4.1 trên 143 phiếu
Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất

Lý thuyết Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Mở đầu trang 35 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trong cuộc sống, chúng ta thường sử dụng các chất như nước uống, muối ăn, nước hoa...Vậy các chất đó tồn tại ở những thể nào?

Xem lời giải

1. Sự đa dạng của chất
Câu hỏi thảo luận 1 trang 35 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em quan sát được những vật thể nào trong hình 8.1? Vật thể nào có sẵn trong tự nhiên (vật thể tự nhiên), vật thể nào do con người tạo ra (vật thể nhân tạo)?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 35 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Kể tên một số vật thể và cho biết chất tạo nên vật thể đó.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 3 trang 35 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nêu sự giống nhau, khác nhau giữa vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 4 trang 35 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Kể tên một số vật sống và vật không sống mà em biết.

Xem lời giải

Luyện tập trang 36 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Cho các vật thể: quần áo, cây cỏ, con cá, xe đạp. Hãy sắp xếp chúng vào mỗi nhóm vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật hữu sinh và vật vô sinh.

Xem lời giải

2. Các thể cơ bản của chất
Câu hỏi thảo luận 5 trang 36 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 8.2 và điền thông tin theo mẫu bảng 8.1.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 6 trang 36 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát 8.3, hãy nhận xét đặc điểm về thể rắn, thể lỏng và thể khí của chất.

Xem lời giải

Luyện tập trang 37 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Kể tên ít nhất hai chất ở mỗi thể rắn, lỏng, khí mà em biết.

Xem lời giải

3. Tính chất của chất
Cau hỏi thảo luận 7 trang 37 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nhận xét về thể và màu sắc của than đá, dầu ăn hơi nước trong các hình 8.4; 8.5; 8.6

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 8 trang 38 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát thí nghiệm 1 (hình 8.7), ghi kết quả sự thay đổi nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế và thể của nước sau mỗi phút theo mỗi phút theo mẫu bảng 8.2.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 9 trang 38 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Từ thí nghiệm 2 (hình 8.8 và 8.9), em có nhận xét gì về khả năng tan của muối ăn và dầu ăn trong nước.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 10 trang 39 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi tiến hành thí nghiệm 3, em thấy có những quá trình nào đã xảy ra? Hãy lấy ví dụ trong thực tế cho quá trình này.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 11 trang 39 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết trong các quá trình xảy ra ở thí nghiệm 3 có tạo thành chất mới hay không.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 12 trang 39 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trong thí nghiệm 3, hãy chỉ ra quá trình nào thể hiện tính chất vật lí, tính chất hóa học của đường.

Xem lời giải

Luyện tập trang 39 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu một số tính chất vật lí và tính chất hóa học của một chất mà em biết.

Xem lời giải

Xem thêm

Các chương, bài khác