Trả lời câu hỏi thảo luận 4 trang 35 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Kể tên một số vật sống và vật không sống mà em biết

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vật sống: là vật thể có các đặc trưng sống: sinh trưởng, phát triển, sinh sản,...

- Vật không sống: là vật thể không có các đặc trưng sống

Lời giải chi tiết

- Ví dụ về một số vật sống: con sư tử, con chó, cây bàng, con đười ươi, cây hoa nắp ấm, ….

- Ví dụ về một số vật không sống: cái cốc, cái ấm nước, bút bi, ….


Loigiaihay.comBình chọn:
3.7 trên 6 phiếu