Trả lời câu hỏi thảo luận 17 trang 41 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Em hãy quan sát thí nghiệm 4, 5 và cho biết có những quá trình chuyển thể nào xảy ra?

Thí nghiệm 4:


Thí nghiệm 5:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quá trình nóng chảy: chuyển từ thể rắn sang thể lỏng

- Quá trình đông đặc: chuyển từ thể lỏng sang thể rắn

- Quá trình sôi: chuyển từ thể lỏng sang thể hơi cả ở bề mặt và trong lòng chất lỏng

- Quá trình ngưng tụ: chuyển từ thể hơi sang thể lỏng

Lời giải chi tiết

- Thí nghiệm 4: 

(a) => (b) Quá trình nóng chảy

(b) => (c) Quá trình đông đặc

- Thí nghiệm 5

(a) => Quá trình sôi

(b) => Quá trình ngưng tụ


Loigiaihay.comBình chọn:
3.8 trên 5 phiếu