Trả lời câu hỏi thảo luận 12 trang 39 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trong thí nghiệm 3, hãy chỉ ra quá trình nào thể hiện tính chất vật lí, tính chất hóa học của đường


Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Quá trình thể hiện tính chất vật lí của đường: quá trình nóng chảy, sôi

- Quá trình thể hiện tính chất hóa học của đường: quá trình bị đốt cháy. 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu