Bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mục 1 trang 188 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 188 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy mô tả sự chuyển động của Mặt Trời hằng ngày trên bầu trời.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 189 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 189 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Giữ quả địa cầu tại một vị trí bất kì. Em hãy xác định các vị trí trên quả địa cầu mà ánh sáng sẽ chiếu tới và các vị trí trên quả địa cầu mà ánh sáng sẽ khuất ngay khi ta quay tiếp quả địa cầu

Xem lời giải

Bài 1 trang 190 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 190 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi Mặt Trời lặn nghĩa là ở bất kì đâu trên Trái Đất đều không thể nhìn thấy Mặt Trời. Kết luận này đúng hay sai? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 190 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 190 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Theo em, hằng ngày người sinh sống ở Hà Nội hay ở Điện Biên sẽ quan sát thấy Mặt Trời mọc trước? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 190 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 190 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khoảng thời gian mỗi ngày đêm trên Trái Đất là bao lâu? Em hãy cho biết khoảng thời gian đó thể hiện điều gì?

Xem lời giảiHỏi bài