Trả lời Câu hỏi thảo luận 4 mục 2 trang 189 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Giữ quả địa cầu tại một vị trí bất kì. Em hãy xác định các vị trí trên quả địa cầu mà ánh sáng sẽ chiếu tới và các vị trí trên quả địa cầu mà ánh sáng sẽ khuất ngay khi ta quay tiếp quả địa cầu.

Lời giải chi tiết

Học sinh thực hành theo yêu cầu và tự xác định các vị trí theo hướng dẫn của giáo viên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu