Bài 6: Đo thời gian

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 27 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 27 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo.Tại sao khi đo thời gian trong các cuộc thi đấu thể thao người ta thường sử dụng đồng hồ bấm giây?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 27 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 27 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy kể tên các đơn vị đo thời gian mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 28 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 28 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Để xác định thời gian vận động viên chạy 800m ta nên dùng loại đồng hồ nào? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 30 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 30 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Để đo thời gian vận động viên chạy 100m, loại đồng hồ thích hợp nhất là

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 30 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi đo thời gian chạy 100m của bạn Nguyên trong giờ thể dục, em sẽ đo khoảng thời gian:

Xem lời giải

Bài 3 trang 30 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 30 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy lập bảng theo mẫu và chọn loại đồng hồ phù hợp để đo thời gian các hoạt động

Xem lời giảiHỏi bài