Bài 6: Đo thời gian

Bình chọn:
4.2 trên 59 phiếu
Lý thuyết Đo thời gian

Lý thuyết Đo thời gian KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 27 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 27 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo.Tại sao khi đo thời gian trong các cuộc thi đấu thể thao người ta thường sử dụng đồng hồ bấm giây?

Xem lời giải

1. Đơn vị và dụng cụ đo thời gian
Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 27 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy kể tên các đơn vị đo thời gian mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 27 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Ngoài những loại đồng hồ được liệt kê trong hình 6.1, hãy kể thêm một số loại đồng hồ mà em biết và nêu ưu thế của từng loại.

Xem lời giải

2. Thực hành đo thời gian
Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 28 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Để xác định thời gian vận động viên chạy 800m ta nên dùng loại đồng hồ nào? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 28 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy ước lượng thời gian đi từ cuối lớp học tới bục giảng và lựa chọn đồng hồ phù hợp để đo khoảng thời gian đó.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 28 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát hình 6.2 và cho biết cách hiệu chỉnh đồng hồ ở hình nào thì thuận tiện hơn khi thực hiện phép đo thời gian?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 28 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 6.3 và cho biết cách đặt mắt để đọc kết quả đo thời gian như thế nào là đúng?

Xem lời giải

Luyện tập mục 2 trang 28 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 6.4 và cho biết kết quả đo thời gian ở mỗi trường hợp là bao nhiêu? (Biết ĐCNN của đồng hồ này là 1s).

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 29 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện đo lần lượt thời gian di chuyển của hai bạn học sinh khi đi từ cuối lớp tới bục giảng. Hoàn thành theo mẫu bảng 6.1.

Xem lời giải

Bài 1 trang 30 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 30 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Để đo thời gian vận động viên chạy 100m, loại đồng hồ thích hợp nhất là

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 30 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi đo thời gian chạy 100m của bạn Nguyên trong giờ thể dục, em sẽ đo khoảng thời gian:

Xem lời giải

Bài 3 trang 30 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 30 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy lập bảng theo mẫu và chọn loại đồng hồ phù hợp để đo thời gian các hoạt động

Xem lời giải