Trả lời Câu hỏi thảo luận 4 mục 2 trang 28 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy ước lượng thời gian đi từ cuối lớp học tới bục giảng và lựa chọn đồng hồ phù hợp để đo khoảng thời gian đó.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta ước lượng thời gian đi từ cuối lớp học tới bục giảng khoảng 10 giây.

Do khoảng thời gian ngắn nên ta chọn đồng hồ bấm giây là phù hợp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6: Đo thời gian