Bài 15: Chất tinh khiết - Hỗn hợp

Bình chọn:
4.5 trên 99 phiếu
Steam - Làm đèn lava - Ứng dụng của nhũ tương

Steam - Làm đèn lava - Ứng dụng của nhũ tương KHTN 6 - Chân trời sáng tạo thú vị, hấp dẫn

Xem chi tiết

Chất tinh khiết - Hỗn hợp

Lý thuyết Chất tinh khiết - Hỗn hợp KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Mở đầu trang 71 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Ở bài 14 em đã được học các loại lương thực - thực phẩm. Chúng ở dạng tinh khiết hay hỗn hợp?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
1. Chất tinh khiết
Câu hỏi thảo luận 1 trang 71 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em có nhận xét gì về số lượng các chất có trong nước cất, bình khí oxygen y tế, sản phẩm đường tinh luyện và muối tinh? Các chất đó ở thể nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 71 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Đường có vị ngọt, muối ăn có vị mặn, nước sôi ở 100 độ C, và khí oxygen hóa lỏng ở -183 độ C. Theo em, nếu lẫn những tạp chất khác thì những tính chất trên có thay đổi không?

Xem lời giải

2. Hỗn hợp
Câu hỏi thảo luận 3 trang 72 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Bột canh có phải là chất tinh khiết không? Em hãy liệt kê các thành phần tạo nên bột canh được dùng làm gia vị trong bữa ăn của gia đình em.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 4 trang 72 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nếu có đủ nguyên liệu, em làm thế nào để có bột canh? Nếu bớt một trong các thành phần của bột canh thì vị có thay đổi không? Giải thích.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 5 trang 72 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 15.3, em hãy cho biết nước khoáng thiên nhiên có phải là nước nguyên chất không ? Giải thích.

Xem lời giải

3. Hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất
Câu hỏi thảo luận 6 trang 73 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Từ thí nghiệm 1, hãy cho biết các chất lỏng có hòa tan trong nhau không?

Xem chi tiết

Câu hỏi thảo luận 7 trang 73 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 15.4, em hãy nhận xét về sự phân bố thành phần các chất có trong hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất?

Xem lời giải

Luyện tập trang 73 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy lấy ví dụ về hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất

Xem lời giải

4. Chất rắn tan và không tan trong nước
Câu hỏi thảo luận 8 trang 74 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy kể tên một số chất rắn tan được trong nước, một số chất rắn không tan được trong nước mà em biết

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 9 trang 74 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Từ thí nghiệm 2, em hãy hoàn thành thông tin theo mẫu bảng 15.1

Xem lời giải

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước
Câu hỏi thảo luận 10 trang 75 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tiến hành thí nghiệm 3 và hoàn thành kết quả theo mẫu bảng 15.2

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 11 trang 75 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Đường ở cốc nào sẽ tan nhanh nhất, chậm nhất? Giải thích?

Xem lời giải

Xem thêm