Trả lời câu hỏi thảo luận 14 trang 76 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Ở thí nghiệm 2, những chất rắn tan trong nước tạo thành hỗn hợp đồng nhất hay không đồng nhất?


Lời giải chi tiết

Những chất rắn tan trong nước tạo thành dung dịch đồng nhất là: muối ăn, đường, thuốc tím.


Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu