Trả lời luyện tập trang 73 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy lấy ví dụ về hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hỗn hợp đồng nhất: là hỗn hợp có thành phần giống nhau tại mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp

- Hỗn hợp không đồng nhất: là hỗn hợp có thành phần không giống nhau trong toàn bộ hỗn hợp

Lời giải chi tiết

- Hỗn hợp đồng nhất: nước đường, nước muối, không khí, cô ca…

- Hỗn hợp không đồng nhất: hỗn hợp cát- nước, hỗn hợp xăng - nước, hỗn hợp dầu ăn - nước...


Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu