Trả lời câu hỏi thảo luận 19 trang 79 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Từ các hình 15.11 đến 15.13, hãy phân biệt dung dịch, huyền phù và nhũ tương


Lời giải chi tiết

- Khi ta khuấy đều các hỗn hợp dung dịch, huyền phù, nhũ tương để yên một lúc:

  + Dung dịch: chất tan tan vào nước, tạo thành dung dịch đồng nhất

  + Huyền phù: Sau khi để lại một lúc, xuất hiện chất rắn lắng xuống đáy

  + Nhũ tương: Sau khi để lại một lúc, xuất hiện chất lỏng phân bố không đồng nhất vào với nhau


Loigiaihay.comBình chọn:
2.7 trên 3 phiếu